PILLOW TALK osvěžovač vzduchu

 Osvěžovač vzduchu se 100% levandulovou silicí a vanilkou, intenzivně provoní prostor kolem vás. Stačí jen pár stříknutí.

  • pro útulný domov
  • do auta
  • k provonění ovzduší i tkanin
  • proti zápachu
Skladem
179 CZK

Bezpečnostní opatření: Nebezpečí. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla. Používejte ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Toxické pro vodní organismy s dlouhodobými účinky. Zabraňte úniku do životního prostředí. Obsahuje COUMARIN, LINALOOL, GERANIOL, LIMONENE. Může vyvolat alergickou reakci.

Obsah: 100 ml

Složení: Líh denat., voda, Lavandula Angustifolia Flower Oil, parfum

Použití: Důkladně potřepejte, stiskněte rozprašovač a nastříkejte podle potřeby do prostoru a nad tkaniny a nechte padat. Nenanášejte z blízkosti na textilie a plochy. Nenanášejte prostředek na tělo.